Въпреки подписания вчера план за действие с конкретни срокове за приемане на законодателството за хората с увреждания, майките от инициативата "Системата ни убива" се събраха пред Министерския съвет и обясниха, че ще продължат с протестите до приемането на законите.

150 милиона лева повече в бюджета за следващата година и приемане на законите за личната помощ и хората с увреждания до средата на декември. Това са част от сроковете, заложени в плана за действие, подписан вчера от двама министри, омбудсмана национално представителните организации и майките на деца с увреждания.

Не вярваме, че ще бъде осъществен. Вчера беше приет, но все още не е осъществен.
Наистина не вярваме вече на техните лъжи. Затова сме тук.
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Подписването на този план не е имало за цел да предотврати протеста. С този план за действие - правителството даде ясен отговор за своя ангажимент, за своите действия. Те са в унисон с очакванията на протестиращите.

Според плана за действие от януари хората с увреждания ще получават по-висока месечна финансова подкрепа, вместо интеграционни добавки. От април ще започне изготвянето на комплексна индивидуална оценка на потребностите. От септември част от хората с увреждания ще имат право на лична помощ.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Ако те кандидатстват и бъдат оценени за лична помощ - част от финансирането на тази лична помощ ще бъде съответно за сметка на тази добавка за чужда помощ, примерно. А разликата ще се финансира от бюджета.

Лична помощ или добавка за чужда помощ от около 90 лева на месец ще решават пълнолетните хора с увреждания. Месечната семейна помощ за деца с увреждания ще е по-ниска, ако родителите ползват лична помощ.

Протест на майките на деца с увреждания пред Министерски съвет

Протест на майките на деца с увреждания пред Министерски съвет

Пореден протест на майките на деца с увреждания. Въпреки че вчера те подписаха плана за действие за законодателни промени, отново имат съмнения, че те...