Пореден протест на жителите на Черноморец срещу решението на Министерския съвет да се продават изоставени военни имоти, на които те са собственици. Протестиращите имат нотариални актове и скици и твърдят, че земите в бившите военни поделения са отнети от техните деди.

Черноморец, Созопол

Според протестиращите обаче Министерството на отбраната трябва да им върне земите по административен път, както са им били отнети преди близо 50 години.

Васил Жечев: Техният акт за държавна собственост е абсолютно незаконен, ние настояваме за законност, за съобразяване с документите, които ни е издала Поземлена комисия, че тези имоти са наши и че никога не сме обезщетявани.
Юлиана Тодорова: Министерството казва, че ни е обезщетило, а това не е така, нито има върнати земи, нито са платили някаква сума на наследниците.
Асен Петков: Отлагат проблема във времето, казват „който ви ги е взел, той да ви ги върне".

Самото Военно министерство обявило, че терените на бившите военни поделения в Червенка и Акра вече са с отпаднала необходимост.

Добри Добрев, кмет на Черноморец: Това са земи, които Поземлената комисия е признала на жителите на гр. Черноморец, но не им са били възстановени, защото е имало действащо поделение.

Според кмета на Черноморец връщането може да стане по административен път, като се промени законът с ясни критерии за терени с отпаднала необходимост. Хората обаче се страхуват, че дотогава земите им ще бъдат продадени от Министерството на отбраната.