Поредна финансова помощ за спасяването на общинската болница „Свети Мина“ гласува общинският съвет в Пловдив. 1 милион и 320 000 лева ще бъдат отпуснати за дълговете на здравното заведение към кредитори, доставчици и заплати на медицинския персонал. А за да не фалира, скоро болницата ще бъде слята с другото общинско лечебно заведение в града „Свети Пантелеймон“.

Пловдив

Със 620 000 лева болницата ще покрие натрупаните задължения към доставчици на медикаменти. 126 000 лева пък ще бъдат дадени за стари неизплатени заплати на персонала.

д-р Генади Странджев – управител на МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив: Задълженията към персонала са на базата на 2 месеца миналогодишни – през месец юни и през месец юли. Поради недостатъчни средства получени от Здравната каса се наложи, но това не са неизплатени заплати, а са само процент от пълната им работна заплата. През другия период от време всичко е изплатено.

Част от средствата ще отидат за натрупани дългове към Агенцията по приходите и към банки. Въпреки, че болницата работи по всички клинични пътеки, парите за покриване на текущите задължения не стигат. Затова е в ход сливането с другото общинско лечебно „Свети Пантелеймон“.

Розалин Петков – заместник-кмет на община Пловдив: Към момента се правят структурните промени, които трябва обаче да се съгласуват с Министерството на здравеопазването. Търсим среща със зам.-министър Жени Начева да представим какви са вижданията за структурните промени, да ги одобрят, защото иначе няма да получат пари от Здравната каса.
д-р Генади Странджев – управител на МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив: Последната стъпка в момента е извършване на окончателното преструктуриране на всички отделения и записване в търговския регистър.

Преструктурирането трябва да бъде одобрено от общинския съвет. Ще бъдат водени разговори и с персонала на всяко едно отделение.

Калина Наумова – медицинска сестра в Кардиологичното отделение: Да има яснота как ще работим. Това ни мъчи най-много – кои отделения ще останат тук, какъв персонал, какъв ще бъде редът, това ни мъчи най-много неизвестността. Каквото става да е за добро, за доброто на болницата. Ние милеем за тази болница. „Свети Мина“ си беше емблема на Пловдив.

До края на годината и двете общински болници ще получат средства от общинския бюджет за закупуване на нова апаратура, която е крайно необходима за работа по нови клинични пътеки.