Цената на водата в Разград тази година няма да се променя. Така опровергаха от дружеството информацията, че се очаква поскъпване.

Разград

Дружество „Водоснабдяване и канализация” в Разград, което захранва града и региона с питейна вода, има бизнес план, в който е заложено повишаване на цената, но за сега това е само предложение, представено пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

Според управителя на дружеството - Стоян Иванов, най-вероятно повишение на услугата ще има в следващите 5 години, когато се изготви и приеме новия бизнес план. Между 2007-а и 2014-а година цената на водата в Разград се е повишила с 18%, като сега тя е 2,38 лева за кубик.