Семестриалните такси за почти всички специалности в Русенския университет поскъпват през следващата учебна година. Увеличението е средно с двайсет лева.

Русе

Според ръководството на висшето училище, повишаването е пряко свързано с промяната на минималната работна заплата, която през тази година е вече 510 лева. Без промяна остават таските в специалностите „Право”, „Икономика” и „Бизнес администрация”. Скокът на таксите в Русенския университет не е изключение, защото голяма част от висшите училища в страната са ги повишили.