За втора година Британското посолство в партньорство с вицепрезидента Илияна Йотова ще даде шанс на момичета от цялата страна да работят с посланици и с жени лидери от неправителствени организации. Кампанията "Посланик за един ден" ще провокира участничките да отговорят как биха използвали силата си, за да постигнат позитивна промяна в обществото.

Една инициатива насочена към млади дами и с цел - да осъзнаят себе си, възможностите си, силата си. Пътят преминава през конкурс. Момичета между 15 и 19 години от цялата страна могат да участват. 250 думи са достатъчни да опишат възгледите си.

Н.Пр. Ема Хопкинс - посланик на Великобритания: Искаме да насърчим амбицията на момичетата от цяла България - от малки села или с увреждания. Ние вярваме, че потенциалът им няма лимит. Те трябва да знаят каква сила имат да работят в полето на международната дипломация или да насърчават положителните промени в обществото.

Борбата с агресията, с ранното отпадане от училище, неграмотността, трябва да продължи, убедена е вицепрезидентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова - вицепрезидент на България: Днес за съжаление, като излишен лукс се счита дори дискусията на тема човешки права. Няма все още нито икономически, нито политически отговор на тази криза, както в европейски, така и в международен мащаб. И страхът от собственото оцеляване измести понятия като човешки отношения, като солидарност, съпричастност, принадлежност.

Тази година към инициативата се включват и неправителствени организации.

Иванка Шалапатова - изпълнителен директор на фондация "За Нашите деца": Моето верую е, че ако аз не участвам в промяната в България, нямам право да критикувам качеството на живот в моята страна.

Блага участвала миналата година. Сега е по-уверена и вече е част от нов голям международен проект.

Блага Попчева - миналогодишен участник в "Посланик за един ден": Цялото преживяване ме разви като личност и ми показа, че е възможно да допринеса за света да стане по-добро място.

Инициативата ще завърши в навечерието на 8 март със среща за обмяна на опит.