Конкурс “Посланици на доброто” организира фондация “Карин дом”, която помага на деца със специални нужди. В него с идеи могат да участват ученици и младежи от училища, университети и неправителствени организации във Варна. Проектите трябва да бъдат насочени към децата със специални потребности.

Варна

Идеята е проектите на варненските младежи да променят отношението към различните деца.

Дарина Райкова - координатор на проекта
"Да елиминират бариерата, която стои в обществото между тези деца и останалите, и всъщност чрез своите добри идеи да бъдат посланици на доброто и да предават нататък.”

Предложенията на варненските ученици могат да бъдат творчески, спортни, музикални или пък свързани благотворителни кампании.

Атанас Радев
"На входа на Морската градина могат да се направят такива рисунки - какво разбираме, например, в думите ”посланици на доброто”."
Никол Йорданова
”В нашата група има деца, които се занимават с изкуство и можем заедно да направим ръчно изработени, дали ще са плюшени кукли, дали ще са за ръка, това ще го решим по-нататък.”

Комисията ще класира проектите по три важни критерия - приложимост, креативност и въздействие.

Галин Георгиев - мотиватор по проекта
"И най-важното е този проект да има устойчивост. Било то с набирателна стойност или просто с информационно и популяризираща, а може и хибридна, но той да остане във времето и повече хора да могат да се информират за съответната кауза.”

Крайният срок за подаване на проектите е 31-ви октомври. 12-те най-добри сред тях ще бъдат финансирани от Карин дом.