Домът за деца лишени от родителски грижи "Петко Славейков" в София затвори врати. Днес Комисията по бюджет и финанси към Столичната община взе решение за окончателното закриване на институцията, която е последната от такъв тип в столицата. Всички деца, които живеят там, вече са настанени в приемни семейства, а от догодина сградата ще бъде дом за възрастни хора.

София

В последните няколко месеца, в сиропиталището, което е най-старото на Балканския полуостров, живеят 8 деца. 3 от тях вече са интегрирани в центрове от семеен тип, останалите са настанени в приемни семейства или са върнати на биологичните им родители. С малък козметичен ремонт техният досегашен дом ще се превърне в дом за възрастни, който ще приюти около 100 нуждаещи се.

Мина Йовчева - Дирекция "Социални дейности" към Столичната община: "Голяма е потребността за хора в добро здравословно състояние или леки физически увреждания, такъв дом ще бъде и домът за стари хора "Надежда"."

За тях ще се грижи екип от психолози, социални работници и трудови терапевти. На територията на София има 7 институции за възрастни хора. В тях живеят около 800 души, сред които незрящи, хора с деменция и с умствена изостаналост и лежащоболни. Капацитетът на специализираните учреждения обаче е крайно недостатъчен за всички желаещи да се възползват от тази социална услуга. За място в новия дом "Надежда" чакат над 120 души в София. За тях ще се кандидатства след 1-ви януари следващата година, когато се очаква проектът за изграждането да бъде финализиран.