Такса "Смет" остава непроменена за догодина, това решение взеха на последното заседание за тази година от Столичния общински съвет. За 2018-а парите за чистота ще са с 11 милиона лева повече, като управляващите обещават още по-видими резултати. Все още има проблеми с рекултивирането на старите сметища.

София

С 42 гласа "за", 9 "против" и 8 "въздържали се" Столичният общински съвет реши такса "Смет" да остане непроменена в план-сметката за 2018 г. 184 милиона лева ще отидат за чистене на София догодина. Голяма част от тези пари ще са за лятно почистване и миене на улиците.

Лорита Радева, председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори: "Мярка, свързана както с грижа за чистотта на въздуха, така и имаща отношение към създаване на едно по-приветливо състояние награда."

От БСП веднага контрираха, че разходените средства са ненужни, защото няма реални резултати.

Иван Такев, БСП: "Видно е от досегашните план-сметки от 2014 досега, че са събрани повече от 100 милиона, и тези пари не са изразходени за чистота на града, а градът не е в най-доброто си състояние от гледна точна на чистота."

Все още не са изпълнени задължителните рекултивации на старите сметища на територията на Столичната община, а това подлежи на сериозни санкции от Европейския съюз.

"Дейността продължава по старите депа - Богров и Суходол, както и рекултивация на 1-ва и 2-ра клетка на депото на Садината, там рекултивацията заради обжалване на процедурата по избор на изпълнител, 4 милиона не могат да бъдат изпълнени."

Аналогичен е и случая с забавянето на третата фаза на завода за боклук, процедурата е в административния съд и се очаква решение.