В бюджета за следващата година са предвидени около 400 млн. лева повече за увеличение на учителските заплати и възнагражденията на непедагогическия персонал, съобщи във Варна образователният министър Красимир Вълчев. Допълнителни средства ще бъдат отпуснати и за професионалните училища, които обучават кадри необходими за пазара на труда.

600 милиона лева ще бъдат инвестирани в образователната инфраструктура по програма „Региони в растеж“. Част от тези средства (около 10 милиона) ще бъдат вложени и в създаването на модерен център за образование, наука и спорт, който ще бъде изграден на мястото, на което се намирам в момента.

Министър Вълчев отбеляза, че приоритет на правителството е учителските заплати да бъдат със 120 % по-високи от средната заплата за страната. Така в образованието ще бъдат привлечени способни преподаватели.

Част от допълнителните средства в бюджета ще бъдат насочени към учебни заведения в по-отдалечените населени места, за да може там да се привлече по-качествен педагогически персонал. Предвидени са също повече пари за транспорт, така че децата да имат достъп до най-близкото училище, съобщи министър Вълчев. Увеличението на бюджета осигурява средства и за стипендии на учениците от 8-ми клас, както и за повече психолози в училищата.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: Ще въведем изискването всички училища и детски градини с над 400 деца и ученика да имат поне един педагогически съветник или психолог. А за най-големите и повече.

Над 80% от учениците, които не са обхванати от образователната система у нас всъщност са в чужбина. В резултат на работата на мобилните екипи в клас са върнати около 12 000 деца, заяви министър Вълчев.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: Предизвикателството оттук нататък е и да ги задържим. Което е работа преди всичко на образователните институции, но също изисква координация между институциите по отношение на семейните помощи за деца.

Министър Вълчев съобщи, че 45% от училищата вече имат WiFi, който покрива 80% от учебните стаи. Министърът присъства на откриването на така наречената улица Студентска в Икономическият университет във Варна. Това всъщност е фоайето на учебното заведение, където вече на едно място са разположени информационен център, банков клон, кариерен център, отдел “Стипендии и общежития”, както всички останали места, които са полезни за студентите.

За първи път през тази учебна година има одобрени и включени в програмата електронни варианти на учебници за втори, шести и осми клас. Това е част от плана на Министерството за дигитализация на учебния процес, каза още министър Вълчев.

Утре срещите му във Варна продължават с ректорите на Висшите учебни заведения.