20 000 семейства повече ще получават детски надбавки от 2018 година. Това ще стане възможно, ако бъде приет новият поход за изплащане на семейните помощи за деца, предвиден от социалното министерство за Бюджет 2018. Размерът на помощите също ще бъде увеличен от 37 на 40 лв за първо дете. От следващата година с 3, 8 % ще са по-високи и пенсиите, а майчинството за втората годна се увеличава с 40 лева. Карина Караньотова провери какви са нагласите сред майките и какво още трябва да се промени , за да се стимулира раждаемостта.

Цветана Драганова е майка на три деца - на 9, на 5 и на 1. Взимала е детски набдавки след раждането на второто си дете, но сега не попада в графата на хората, които получават месечна помощ за отглеждане на дете. Намира го несправедливо, защото надвишават заложените в законодотелството 400 лв. на член от семейството само с 11 лева.

Цветана Дрганова: Дори и ние многодетните родители, без да изкарваме кой знае колко много пари, не влизаме. Всъщност тази помощ трябва да бъде наречена помощ за социално слаби родители, а не помощ за отглеждане на дете. Основният проблем е, че този закон е дискриминативен, не е редно децата да бъдат дискриминирани по този признак доход на семейството.

Предвидените от 2018 година промени предвиждат да се въведе допълнителен доходен критерий за получаване на месечни помощи за деца и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лв. до 500 лв. Те ще вземат 80% от пълния размер на помощта.

Това единствено стимулира укриване на доходи с цел получаване на тези надбавки, които няма и да коментирам колко смешни са.

За сравнение всички работещи и живеещи в Германия родители взимат помощ за отглеждане на дете в размер на почти 200 евро месечно, независимо от месечния доход, в Австрия и Швейцария парите са около 150 евро. В Люксембург детските надбавки се изплащат, за да компенсират част от разходите, свързани с отглеждането и обучението на децата. Повечето български майки са убедени, че надбавките трябва да се взимат от всички.

Това ни се полага, независимо какъв ти е доходът, те са длъжни за децата.
Всяко едно дете заслужава тази подкрепа, те се харчат за децата, в крайна сметка едни обувки са 50 лв. и това е помощ за всяко дете, а не социална помощ.

Въпреки че социалното министерството не планира скоро месечната помощ да се получава от всички родители, е предвидено от догодина право на семейни добавки за деца да имат хората с доход до 450 лева на член от домакинството, а не както досега - 400.