Най-съвременните мълниезащити с изпреварващо действие могат да осигурят защита в радиус 110 метра от сградата. Това означава, че колкото повече сгради инвестират в модерни системи - толкова по-сигурна ще е е градската среда, обясняват експертите. Конвенционалните мълниеотводи не осигуряват подобна защита и пазят само самата сграда, а в наредбите няма изисквания за вида защита. Проблем е и това, че няма контролен орган, който да следи за изправността на вече монтираните съоръжения.

Повечето стари сгради нямат работещи гръмоотводи. Причината е, че задължителното изискване е от 2010 година. Веднъж въведена в експлоатация сградата не подлежи на периодични проверки за защита от мълнии. Така един повреден гръмоотвод може да е по-опасен и от никаква защита.

инж. Георги Алексов, проектант във фирма за мълниезащита: Няма контролиращ орган, който да следи мълниезащитата, собственикът, който е на сградата, е длъжен да обръща внимания и при повреди да се обръща при специалистите за съответните ремонти във времето.

Доста често защитата може да се повреди и ако бъде уцелена от мълния. Понякога може да удари и в електрическите уреди, затова на пазара се предлагат и допълнителни защити, които се поставят на електрическите табла. Юни е месецът в който има най-голямо търсене за монтиране на мълниезащити. За къща цената ѝ варира между 900 и 2000 лв.

инж. Георги Алексов: Когато в момента виждат, че падат мълнии , че стават инциденти, покриви се палят и хората се срещат, че има и такова чудо.

Инженер Алексов се занимава с мълниезащита от 15 години. Спомня си как веднъж клиент го извикал да направи защита на изкоп .

инж. Георги Алексов: И той каза, ами аз направих една къща, стигнах до покрива и преди да го покрия точно удари мълния и изгоря всичката дървения и затова сега искам да си направя временна мълниезащита по време на строежа.

Това е и задължително изискване за по-високите сгради. В действащата наредба 4 за мълниезащита от 2010 година се казва, че при проектирането на сгради с височина, по-голяма от 25 метра, освен постоянна мълниезащита се проектира и временна .

Най-често гръмотевичните бури са придружени и с дъждове, затова хората тръгват да се скрият под най-близкото дърво. Но това е най-голямата грешка, която можете да направите.

Трябва да се отдалечите поне на един метър от дънера на дървото и да присвиете коленете към гърдите. След като бурята поутихне - потърсете подслон, ако няма сграда, може да се скриете и в превозно средство. Избягвайте да държите метални предмети като чадъри, стативи или стикове за голф, избягвайте и водните площи и мобилните телефони.