Повишаване на заплатите с около 10% не само в бюджетната сфера и увеличаване на кредитирането. Това прогнозират анализатори през 2020-та, като се позовават на последния месечен обзор на финансовото министерство за развитието на икономиката. Прогнозира се брутният вътрешен продукт да продължи да нараства, но с по-бавни темпове от предходната.

Анализът на Министерствота на финансите показва, че българинът е теглил с над 7% повече кредити през миналата година, спрямо предходната. Само в края на 2019-та жилищните заеми са нараснали с 14 на сто, потребителските с малко над 10, а фирмените - с над 5.

Според анализатори, това показва доверие към икономиката, но и предпоставки за нарастване на възнагражденията.

Лъчезар Богданов - анализатор, Институт за пазарна икономика: Вероятно и през следващата година ще продължи ръстът на възнагражденията с относително бързи темпове. Вероятно над 8, може би 10%. Работодателите ще трябва да свикват с това и основния начин да се справят е увеличение на производителността на труда, т.е. със същите хора, плащайки ми повече, но те трябва и да произвеждат повече, за да може българския бизнес да остане конкурентоспособен.

Държавната хазна също се е радвала на добро финансово здраве, с ръст от над 11 на сто бюджетни постъпления. Те се дължат на увеличените в края на годината с 8,7 % данъчни приходи, 25% неданъчни и 11 на сто здравноосигурителни вноски.

Строителството и търговията на дребно са забавили своя темп, на фона на ръст в производството и оборота в промишлеността.

Анализаторите прогнозират, че тези процеси ще продължат.

Тихомир Безлов - анализатор, Център за изследване на демокрацията: Моите очаквания са, че ще има забавяне на растежа спрямо 2019-та. Въпросът е с колко ще се забави. Трябва да се гледа какво се случва на жилищния пазар, защото там очевидно има охлаждане, недостига на работна ръка. Това, което се случва по отношение на вноса към България.

Според анализа на финансовото министерство заради поскъпването с около половин процент на промишлените стоки и на преработените храни, инфлацията е била 2,2% или с процент повече спрямо края на 2018 година.