Опасност от повишаване на фините прахови частици в София.

От Столичната община призовават хората да не излизат с личния си автомобил, а да използват градския транспорт. Започват и проверки за контрол на промишлените и битови източници на замърсяване, както и на строителни обекти.

По данни на платформата Еър София, късно вечерта снощи замърсяването на места е било 6 пъти над допустимата норма.

Днес от Столичната община обаче обясниха, че през изминалото денонощие не са регистрирани превишения на стойностите на фини прахови частици.

Йоана Христова, зам. кмет на София: Напомняме, че те са средноденонощни от 50 микрограма на кубичен метър, което всъщност означава, че почасовите норми се сумират след което се разделят на 24 часа и тогава не следва да има превишаване на нормата от 50 микрограма. Столичната община разработи съвместно с НИМХ система за ранно предизвестяване тогава, когато метеорологичните условия предполагат да има натрупване на фини прахови частици в атмосферата - нашата система показа, че за днес по прогноза има вероятност метеорологичните условия да доведат до превишение леко над нормите затова и Столична община публикува призивите към гражданите за използване на градския транспорт.