Пожар в Добричкото село Славеево изпепели 200 бали фураж, трактор и около 300 квадратни метра покривна констукция. От дима са се задушили и всички около 50 крави и телета в обора. Собственците на животните предполагат, че пожарът е умишлен.

Славеево, Добрич

Евгени и брат му отглеждат крави от години. Казват,че огънят тръгнал от фуража, който съхранявали пред входа на кравефермата. Евгени предполага, че палежът е умишлен.

Евгени Минчев: За мене е умишлен, защото там, където е възникнал огънят, няма никаква електрическа инсталация, която да предизвика огън. Аз съм непучаш и плюс това в 11 и половина, там няма никой от нас, който да ходи.

Мъртвите животни все още са в обора, защото собствениците нямат поисканите 12 000 лева, за да бъдат транспортирани до екарисиж в Шумен. Затова сега чакат общината да определи площадка, където да бъдат загробени. Собствениците не знаят и как ще продължат живота си, въпреки че имат застраховка. Имат обаче и кредит, който теглили за реконструкция на сградата.

Евгени Минчев: Не виждам аз откъде мога да ги взема тези пари, за да възстановя сградата, за да почна да гледам животни. А да вземеш животни също трябват пари.

От полицията съобщават, че работата по установяване на причините, довели до пожара продължава. .