Възможно е да бъдат въведени санкции за недобросъвестните туристи, които нарушават забраните и ходят в планината неразумно, а това налага тяхното спасяване.

Русе

Това заяви в Русе директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, във връзка с последната спасителна акция в района на Бузлуджа, която струва пет хиляди лева.

Гл. комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
„Необходимо е политическо решение, за да видим дали да въведем подобен модел на застраховки, от които службите да получават средства като компенсация за направените разходи, или ще продължава сегашният модел, в който всички ние по силата на закона да плащаме такива разходи."

Миналата година общият брой на спасителните операции е 14 500, служителите са реагирали и на 36 000 пожара. Няма статистика обаче колко са случаите на акции спрямо недобросъвестни туристи. Николай Николов съобщи още, че се работи и по подобряване на техниката за издирване и спасяване, като по проект ще бъдат закупени термовизионни камери, които от въздуха да засичат най-малките съобщения на мобилните телефони.