БНТ няма готово споразумение за отразяване на предизборната кампания за президент. Трудно е да се приключи с изработването на правила, защото все още не са изтекли важни срокове, определени от ЦИК. Изключително сме изненадани от формирането на политически позиции, базирани на предварителна информация за участие на кандидати в изборите в едно от публицистичните предавания на телевизията.

Както сме доказали във всички предизборни кампании досега, така и при тази БНТ подготвя споразумението като спазва Изборния кодекс и зачита принципите на обективност, равнопоставеност и значимост на кандидатите. Ние не считаме, че съществуват привилигировани кандидати и БНТ ще даде възможност на всички да представят идеите си в програмата на обществената медия. Нямаме информация до този момент някой от кандидатите да е решил, че се отказва от предизборна форма по БНТ.

Като журналисти разбираме, че политическите страсти се засилват в навечерието на кампанията. Въпреки ограниченията в закона, БНТ ще предложи споразумение, което отговаря на журналистическите ни принципи, в законовите срокове при пълна прозрачност и достъп за всички в сайта на БНТ.