Правителството одобри размера на еднократната помощ за дете записано в първи клас. И тази година тя ще бъде 250 лева. Очаква се да я получат около 44 хиляди деца. Кабинетът реши още, че вместо до 31 август, услугите личен, социален асистент и "Домашен помощник" ще се предоставят до края на годината.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: По този начин се гарантира и се осигурява продължаването на тези услуги по наши оценки за над 12 хиляди потребители. Като се осигурява грижа в домашна среда за едни от най-уязвимите групи в обществото. Това са деца и лица с увреждания, които не попадат в обхвата на механизма лична помощ по Закона за личната помощ.