Правителството одобри допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 30 946 000 лв. Сумата ще бъде предоставена на "Холдинг БДЖ" ЕАД като финансова помощ, която следва да бъде възстановена до 28 декември 2020 г., съобщава пресслужбата на МС.
Средствата се предоставят на холдинга за погасяване на задължения по облигационен заем, сключен през 2007 г.