Проектът предвижда той да нарасне с 10 лева, от 65 на 75 лева месечно. Гарантираният минимален доход се използва като база за определяне на достъпа до социално подпомагане и на размера на социалните помощи. С повишението му ще се увеличи размера на добавките за социална интеграция и на социалните помощи. Освен това повече хора ще получат право на целеви помощи за отопление и целеви помощи за наем на общинско жилище.