Във Варна ще заработи Регионален консултативен център, който ще оказва юридическа помощ на социално слаби хора. Решението е на адвокатския съвет в града, юристите ще получат помощ за проекта си от Висшият адвокатски съвет и от Националното бюро за правна помощ.

Варна

През миналата година от съдилищата в региона са получени 315 искания към колегията в града да се осигури правна помощ за хора, които не могат да платят за адвокатски услуги. Във варненският адвокатски съвет в момента са вписани 1153-ма адвокати. 9 са лишени от правото да упражняват професията си за различен период от време заради нарушения, на други осем са наложени глоби.