Правната комисия в парламента ще обсъди промените в Кодекса за социално осигуряване.

Предвидено е НОИ да изчислява вместо пенсионерите размера на пенсията им и по двете формули. Накрая ще изплаща по-високия размер. За да искат справка по старата формула обаче, възрастните хора задължително ще трябва да предоставят документи за трите си най-добри години преди 1997 г. Ако нямат такъв, директно ще получат пенсия по новата формула, която взима предвид дохода след 2000 г.