Най-новите предложения за промени в антикорупционния закон влизат за разглеждане в правната комисия на парламента днес.

Според тях незаконно придобито имущество ще може да бъде конфискувано и при прекратено наказателно дело, а досегашните едногодишни срокове за конфискация отпадат. Вносител на текстовете е депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов. Предложението му идва броени дни след като Върховният касационен съд обяви, че прекратяването на наказателно дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация.

С поправките на практика се заобикаля решението на съда, което има силата на закон и се предлага работата на антикорупционната комисия да не се обвързва с никакви срокове.