Правнучката на Джузепе Гарибалди - Анита, пристигна във Варна за откриването на най-новата изложба в музея на Възраждането. Експозицията носи името "Аргонавти на свободата - Гарибалди и българите" и представя чрез постери, портрети и лични вещи на революционера, преплитането на съдбите на българи и италианци от 19 и началото на 20 век.

Варна

Джузепе Гарибалди е една от малкото универсално харесвани фигури в съвременната история. И макар за негов най-голям исторически принос да се смята обединението на Италия, той участва в редица значими въстания по целия свят, а там където не може да отиде телом, делата и думите му вдъхновяват за действие мнозина революционери. Един от тях е Георги Сава Раковски.

Мариана Николова, Музей на Възраждането, Варна: Притежаваме вестници, в които има статии на Раковски, един от тези вестници сме показали във витрина в настоящата изложба, където Раковски нарича Гарибалди „Глас Божи“. Гласът на Италия, всъщност това е гласа на Гарибалди за него.

Анита Гарибалди споделя, че прадядо ѝ може би е стъпил във Варна при едно от плаванията си, макар и да не се знаят подробности. Това, както и фактът, че тук се намира гробът на един от неговите съратници – капитан Петко Войвода, е привлякло интереса ѝ към града.

Анита Гарибалди: Очаквам да чуя повече и да науча повече от вашите експерти и специалисти и точно затова дойдох тук.

Оказва се, че капитан Петко Войвода е само един от мнозината българи, свързали живота си с Италия и носещи прозвището Гарибалдийци.

Мариана Николова, Музей на Възраждането, Варна: Един такъв е Коста Евтимов – Наполеона, казахме капитан Петко войвода, една противоречива личност, каквато е Димитър общи, но също участник в дружините на Гарибалди.

На срещата с варненци Анита Гарибалди разказа, че през последните години прекарва голяма част от времето си в пътувания по целия свят, за да съхрани делото на прадядо си и да не позволи то да бъде забравено или стойността му - подменена. Тя припомни, че Джузепе Гарибалди е един от първите защитници на идеята за еманципация на жените, за достъпно образование за всички, както и за обединена Европа.