Парите са отделени за финансиране на три приоритетни цели за предотвратяване на случаите на домашно насилие както срещу жени, така и срещу мъже.

Министерството на правосъдието е заделило 450 хил. лв. за програми за превенция на домашното насилие както срещу жени, така и срещу мъже през 2019 г. Това обяви правосъдният министър Данаил Кирилов, който беше изслушан по време на парламентарния контрол в петък.

По думите на Кирилов, през миналата година за превенция са отделени 360 хил. лв., които са използвани за сключване на договори с 17 организации, които да подпомогнат защитата на жертвите от домашно насилие, както и превенцията.

Данаил Кирилов: На 15 февруари е сключен договор с Анимус за ново финансиране на нова линия за домашно насилие. Ежегодно се отделят средства за дейности за превенция и защита от домашно насилие. Според правилника министърът на правосъдието обявява конкурс за финансиране на проекти и програми.

Три са целите, които ще бъдат водещи през тази година:

  • Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на домашно насилие;
  • Превенция на нови случаи на домашно насилие;
  • Работа с извършителите на домашно насилие.