От близо 136 години Хидрографската служба се грижи за безопасността на военното и търговско корабоплаване у нас. Друга важна задача е хидрографското осигуряване на корабите от българския флот, които са на мисии в Черно и в Средиземно море.

За дейностите и задачите на службата - вижте прякото включване на Петър Дойкински.

Варна