Министърът на околната среда и водите Нено Димов провери работата на пречиствателна станция за отпадни води "Златни пясъци". Инспекцията беше направена след подаден сигнал от ВиК "Златни пясъци" за затруднения в работата на станцията. От ВиК дружеството са информирали, че има препълване на системата, което може да доведе до преливане на шахтите.

Нено Димов, министър на околната среда и водите: Това, което направихме още вчера - започнахме да взимаме 24-часова проба, три пъти, както е по норматив. В рамките до 7 дни ще излязат резултатите от тези проби. Вероятно след това ще направим втора проба, за да може да валидираме първата. И вероятно в този период от време ще имаме информация от гледна точка на околната среда каква е ситуацията с пречиствателната станция. Уверен съм, че тя работи в нормален режим, но самият факт, че имаме сигнал, сме длъжни да го проверим, просто не можем да го оставим.