Неочаквано голям интерес предизвика първият у нас фестивал на способностите. С помощта на игри, ситуации и предизвикателства, стотици софиянци успяха да разберат какви затруднения изпитват хората с увреждания и какви умения са нужни, за да преодоляват ежедневните бариери пред тях.

София

Първо предизвикателство - да управляваш компютър с очи. Определено заковава вниманието, но не е от лесните задачи. И тук Анжела предизвиква възхищение с уменията си. Оказва сеq че е много общителна, програмата ѝ отваря път към другите, които откриват в нейно лице интересен събеседник.

Анжела Пенчева - Приятно ми е, че се виждаме на живо!

Анжела охотно разказва за своите занимания, с чувство за хумор обяснява как е написала книга за себе си с помощта на левия си палец. Отнело три години. Но откакто пише с очи, не спира до говори.

Анжела Пенчева: С помощта на устройството общуването ми с хората стана много по-лесно.

Общуването с жестове също е предизвикателство, трудно само в началото. Номерът е да се заслушаш добре в жестовете на Сашо. Обратното - да опиташ да обясниш със жестове е значително по-трудно

Сашо: Повечето хора се справят и се опитват да намерят начин. Ако не се справят с думите използваме азбуката, която тук сме приготвили и съответно намираме начин.

Доста неочаквано, най-голям интерес предизвика лабиринта на ума. Една покана да усетиш как се чувстват хората с психични разстройства, с техните тревоги и объркване.

Ирина Калбанова - Глобална инициатива в психиатрията: Това е стаята на шизофренията един хаос, в който са смесени звуци, светлини, всичко е неподредено, разпарчатосано, речта също.
Яна Кацарова - психолог - Глобална инициатива в психиатрията: Момичето всъщност това е елементът на нашата социална работа която правим в общността. Идеята е някой да те разбере, да те изведе, да те приобщи в общността.

Предизвикателствата, личните преживявания и опит са най-прекия път към разбирането - смятат организаторите на фестивала, които ще мерят успеха му с промяна в нагласите към различията и различните.

Надя Шабани - Център за нестопанско право: Кое ще ни е мерило - Първото ни е колко медии дойдоха и ни отразиха - това означава, че явно наистина тази тема е важна и хората я разпознават като такава.

Фестивалът на способностите доказа днес нещо важно - различията могат да обединяват, разбирането събира хората. А е само първи опит.