Нужно е специализирано обучение за предприемачи у нас. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на международна конференция на тема предприемачеството - двигател на социално-икономическото развитие. На форума бяха връчени годишните награди на Съюза за стопанска инициатива. Сред наградените бяха Националната занаятчийска камара и Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки.

Иван Влаев е майстор по художествена керамика. Започва преди 30 години, през годините бизнесът му се свива до собствено семейно ателие. Заедно със съпругата си проектират и изработват персонални поръчки. Някои от творбите са обиколили изложби в Европа и САЩ.

Иван Влаев, майстор по художествена керамика: Един занаят е една жива материя. Въпреки тези 30 години ние със съпругата сме като малки деца сутрин пред пещта, като видим какво се е случило.

Иван е председател и на Националната занаятчийска камара. След законодателни промени от 2011 г. в камарата остават 57 занаята с близо 50 000 членове. Според майстора по керамика, за да оцелеят занаятите, трябва да се осъвременяват постоянно.

Иван Воев, майстор по художествена керамика: Моето схващане е, че държавата не е добре да се бърка в бизнеса, а тя трябва да направи условията за правене на бизнес.

Според вицепремиера Томислав Дончев бизнесът трябва да наблегне на производството на по-скъпи продукти и такива, които са собствени разработки, където добавената стойност е най-висока. Според Дончев бизнесът трябва да е активен и в учебните зали, където да преподават хора с богат практичен опит.

Томислав Дончев, вицепремиер: Да отглеждаме добри предприемачи е по-важно от това да отглеждаме добри квалифицирани специалисти. Както знаят всички, парите следват добрите идеи.

Според експерти в България трябва да се подпомагат фирмите с потенциал и да се осигури специфично предприемаческо образование.

Проф. Кирил Тодоров, председатле на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството: България има много острови с много постижение, но няма кой да ги свърже. Проблемът е, че огромна част от фирмите са оцеляващи.

Според президента на Европейския алианс на малкия и среден бизнес малките фирми у нас имат ентусиазма да растат и да предлагат продуктите си извън България.

Дейвид Каро, президент на Европейския алианс на малък и среден бизнес: Мисля, че е важно европейските институции и правителствата на страните членки да създават закони, които да подпомагат малкия бизнес, за да докажем на света, че ние сме по-добри от нашите конкуренти.

Данни показват, че България е около средното ниво в Европа като брой фирми на хиляда жители.