Промени в наредбата за медицинската експертиза. Здравното министерство предлага нови правила за изчисляване на процент намалена работоспособност.

Сега при определянето му се взема предвид само основното заболяване. Ако то носи поне 80%, а съпътстващите 50 - се дават и допълнителни проценти.

Идеята е съпътстващите заболявания да се вземат предвид по-лесно. В момента проценти за тях се дават ако основното е поне 80, а сборът от съпътстващите 50%.

Предложението на здравното министерство е хората да получават 20% за съпътстващите, ако поне две от заболяванията са над 50%. За основно ще се счита заболяването, което носи най-много проценти. До идеите за реформа се стигна след протести на хората с увреждания, които твърдят,че сегашната наредба ги ощетява.Промяната предвижда съпътстващите заболявания да носят до 20%, те ще се вземат предвид, ако човек има повече от две диагнози, които носят над 50%.

Проектът на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза е качен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването