Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев предложи на Народното събрание кандидатурата на Радослав Миленков за подуправител на БНБ – ръководител на управление "Банков надзор", в изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.

Радослав Миленков е добре познат и уважаван специалист в банковите среди, който е доказал своите професионални познания и добра репутация. Той разполага с всички необходими качества за ръководител на управление "Банков надзор" в БНБ, включително задълбочен поглед върху банковата система, практически знания за механизмите за осъществяване на банковия надзор, както и значителен управленски опит в няколко търговски банки.

От месец ноември 2014 г. досега Миленков е председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

В рамките на своя успешен мандат като председател на ФГВБ той поддържа добро сътрудничество с Българската народна банка, Министерството на финансите, банковата общност в страната и с други национални и международни институции.

Радослав Миленков е магистър по финанси. Завършил е Университета за национално и световно стопанство с отличие, владее английски език и не членува в политически партии, съобщиха от БНБ.

Подуправителят на БНБ Димитър Костов подаде оставка

Подуправителят на БНБ Димитър Костов подаде оставка

Подуправителят на БНБ Димитър Костов подаде предсрочно оставка, съобщиха от Централната банка. Костов ръководи управление „Банков надзор“.