В Русе от ВиК дружеството предлагат цената на водата да се увеличи с 20 ст. от началото на следващата година. Идеята е средства да бъдат използвани за подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в региона, за да се подобри качеството на водата и на услугите.

Русе

В голямата си част инсталациите са на по 50 години - това оказва влияние на качеството на водата и трупа загуби от над 40%. Затова от ВиК Русе са предложили на Комисията по енергийно и водно регулиране 5-годишен бизнес план.

инж. Сава Савов - управител на ВиК - Русе: "Асоциацията е поела ангажимент за 15 години инвестиции в размер на 38 млн лв. Това значи 1/3 от тези инвестиции трябва да ги направим през този период на бизнес-плана и тези инвестиции са свързани основно и само с подмяната на ВиК инфраструктурата".

Средствата за изпълнението на проекта трябва да бъдат акумулирани от увеличението на цената на водата с 20 ст. от следващата година. Според инж. Савов, това няма да се отрази съществено на джоба на русенци, а загубите трябва да бъдат намалени с около 2%.

инж. Сава Савов - управител на ВиК - Русе: "За един човек на месец това е допълнителен разход от 60 до 80 стотинки, тъй като европейската норма определя до 3 куб. м. потребление на човек, а в следващите години - с минимално увеличение по 1-2-3 ст. до изтичане на 5-годишния бизнес план".

Русенци одобряват идеята, но са скептични. Като Даниел Драгнев, който казва, че при авария от ВиК само копвали, а трябвало цялостна подмяна на остарелите тръби.

Даниел Драгнев: "20 стотинки е поносимо, мисля аз, защото наистина инсталациите са стари и на места има много течове, които пак ние плащаме… Ако парите се вложат за ремонти, добре. Но по принцип те не правят нищо, само увеличават".

От водоснабдителното дружество казаха, че подготвят проект, с който да кандидатства по европейски програми за обновяване на ВиК системата, за да могат да обхванат повече населени места в областта.