Общи съвместни действия предприемат от Националния осигурителен институт, регионалните здравни инспекции и Здравната каса.

В тази казанлъшка фирма през миналата година са работили над 1200 души. Използваните болнични са за над 16 000 дни. Работодателят пресмята, че всеки зает във фирмата е отсъствал повече от 13 дни.

Владимир Спасов - прокурист на фирмата: Голяма част от болничните са в моменти, които са близо до национални празници, до съкратена работна седмица.

Работодателят се съмнява, че много от болничните не са истински.

Владимир Спасов - прокурист на фирмата: По-късите болнични листове са обикновено такива, които са далеч от истината. Това е като медицинските бележки в училищата.

При подобни съмнения шефът има право да обжалва болничния пред Регионалната здравна инспекция, но процедурата била дълга и трудно се доказвало, че болничният не е истински. Националният осигурителен институт има различни механизми за контрол. В определени случаи се следят лечебни заведения, лекари, диагнози за които се издава по-дълъг болничен от необходимото, и фирми.

Даниела Асенова - директор "Осигуряване и краткосрочни плащания", НОИ: При които преобладаваща част или значителна част от служителите ползват болнични листове, които са представили. Тези анализи ги извършваме и тенденциите ги следим с оглед недопускане на изплащане на такива обезщетения.

През миналата година НОИ е обжалвал над 9000 болнични листове, половината от тях са отменени. Колко болнични са обжалвали работодателите от здравното министерство не ни отговориха. Бизнесът обаче отново настоя да не плаща първите три дни от болничните.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Това едва ли би решило проблема. По-скоро ще прехвърли разхода, който работодателите правят към ДОО.

Петков съобщи, че са обсъждани и други мерки за решаване на проблема, но те не срещнали необходимата подкрепа.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Ще се следи как вървят разходите на ДОО за този риск общо заболяване и съответно ако наистина тази тенденция продължава ще трябва да се търсят решения.

Ще се следи как вървят разходите на ДОО. Сред предложенията на бизнеса е НОИ да плаща по-ниски обезщетение на хората, които са в болнични.