Съвместни проверки на служители на "Напоителни системи" ЕАД и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за нарушения при ползването на водите от язовирите "Студена", "Дяково" и "Пчелина". Установени са 29 нерегламентирани отклонения, чрез които е ползвана вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до язовир "Дяково". 25 от отклоненията вече са запечатани.

За период от месец и половина Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" е извършила повече от 10 проверки.

За язовир "Студена" при последната проверка е установено, че въпреки забраната за ползване на вода от язовира за промишлени нужди, такива са подавани, макар и минимални количества към двете промишлени предприятия в града - "Стомана Индъстри" и "Топлофикация - Перник". Ще бъдат санкционирани както двете предприятия, така и водния оператор, който е ВиК дружеството. Санкциите според ползваните водни количества са в размер от 150 до 2000 лв.

Инж. Радослав Георгиев, директор на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район": "Напоителни системи" стопанисват язовир "Дяково". Те направиха обследване със специализирана техника. Установиха местата, където са незаконните отклонения и вече повече от 10 дни, през ден, заедно с техни екипи и наши екипи ходим на място и преустановяваме възможността за използване на води от дюкерите. Нарушение имаше установено от ТЕЦ "Бобов дол", превишени количества бяха използвали от това, което им е разрешено с режимния график. На тях им е съставен и връчен акт за съставяне на административно нарушение. Установено е нерегламентирано използване на води без основание, тоест без разрешително от АМ "Хемус" и там е открита административно наказателна процедура.

Паричните санкции за тези нарушения възлизат в размер от 2000 до 10 000 лева.

Язовир "Дяково" към момента подава вода само и единствено за питейно-битово нужди. Благодарение на мерките за ограничаване водоподаването за промишлени цели и преустановените нарушения, язовирът излиза от критичния минимум. За съжаление, продължава да бъде критично нивото на язовир "Студена".

Проверките продължават по условията на издадените разрешителни, а до края на седмицата предстои да бъдат запечатани и останалите четири установени отклонения от язовир "Дяково".

След проверки: Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

След проверки: Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

Нарушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовири, установиха проверки на Басейнова дирекция „Западно беломорски район" (БДЗБР...