Председателят на КЕВР Иван Иванов увери, че независимо от изхода на сделката с продажбата на ЧЕЗ, общественият интерес ще бъде гарантиран.

Той заяви, че регулаторът ще бъде много критичен към заявленията за нови цени на тока от 1-и юли, които трите енергодружества - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго про, ще представят до края на март в комисията.

Иван Иванов, председател на КЕВР: Сделката и евентуално прехвърляне на акциите от сегашния собственик ЧЕЗ АСЕ Прага към нов собственик, независимо кой ще бъде той, няма по никакъв начин да повлияе върху цената на еклектроенергията и върху цената на мрежовите услуги. Това го заявявам съвсем отговорно като председател на КЕВР.
Още по темата Сделката с ЧЕЗ