На днешния 10 октомври се отбелязва Деня на българските архивисти. По този повод в Държавната агенция "Архиви" беше представена новата дигитална колекция Архив „Българска фотография“. Обявена беше публично богата палитра от фотоматериали в обем от 682 албума, запечатали основни моменти от обществено-политическия, духовния и всекидневния живот на страната.

Фотодокументите се съхраняват в Централния държавен архив и към днешна дата вече са дигитализирани над 92 000 страници от албумите. От днес на сайта на агенция "Архиви" са достъпни в електронен вид 400 000 копия на бившето предприятие „Българска фотография" за периода 1945 - 1992 година.

Михаил Груев - председател на Държавната агенция "Архиви": На практика днес ние пускаме в обръщение най-големият снимков масив в дигитален вид, който съществува в държавата. Разбира се, това са снимки, които носят "духа на времето". Това са снимки, които са правени и с пропагандна цел, основната част са посветени на така нареченото социалистическо строителство.

Но покрай тях, казва Михаил Груев, е и ценният масив от снимки за условията на труд и отдих или от търговската мрежа от онова време, например. А последният етап от албумите е цялата турболенция в годините на прехода.

Така - от Днешния ден на архивиста насетне - всички ние, хората, журналистите, историците и любителите на миналото ще можем да разглеждаме не само от България, но и от всяка точка на света редица вълнуващи моменти от близкото минало.