Сдружение "Въздух за здраве" ще представи резултатите от едногодишен анализ влияе ли мръсният въздух в София върху здравето на хората.

Проблемът с въздуха в столицата търси решение от години.

Преди ден Софийският градски съд задължи Столичната община да мие улиците на града два пъти месечно и да планира изграждане на велоалеи.

Мерките на общината засега не дават достатъчно добри резултати. Те са насочени предимно към подмяна на градския транспорт с електрически.

Проучванията обаче показват, че битовото отопление с твърди горива е най-големият замърсител.