Европейската комисия изпрати днес предупреждения до няколко страни-членки заради спорни или несинхронизирани закони. България получи 4 предупреждения, а Австрия беше остро критикувана заради нов закон, който засяга детските надбавки на гражданите от ЕС, които работят в страната. Сред тях има и много българи.

От 1 януари в Австрия действа нов закон за семейните обезщетения и данъчните облекчения на работещите в Австрия гражданите от ЕС, чийто деца пребивават в чужбина. Виена обвързва нивото на детските надбавки с разходите на издръжка на живота не в Австрия, а в страната, в която живеят децата. За един български гражданин, който работи в Австрия, но децата му са в България, това означава по-ниски детски надбавки, защото ще бъдат съобразени със стандарта на живот у нас.

Мариане Тейсън - еврокомисар по социалните въпроси: "Няма втора категория работници в ЕС и втора категория деца. Трябва да има еднакво заплащане за един същ вид работа на едно и също място. Това е ключов принцип, който важи за командированите работници. Те допринасят за социалноосигурителната система по същия начин като местните работници, така че следва да получават същите обезщетения също и когато децата им живеят в чужбина".

Новият австрийски закон ще засегне негативно предимно граждани на държавите от Източна и Централна Европа като България, Румъния, Полша, Унгария, където стандартът на живот е по-нисък от австрийския.

Според Еврокомисията законът е дискриминационен, тъй като води до намаление на семейните обезщетения и данъчните облекчения за работници в Австрия, единствено поради обстоятелството, че децата им пребивават в друга държава.

Брюксел изпрати днес официално уведомително писмо до австрийските власти, но ако те не реагира, ще започне наказателна процедура срещу страната, която може да стигне и до Съда на Европейския съюз.

ЕК с няколко предупреждения към България

ЕК с няколко предупреждения към България

Банки и търговци у нас да не могат да вадят автоматично изпълнителен лист срещу свои клиенти. Това да става само след съдебна санкция. Настояването е...