Здравното министерство иска да забрани медийните изяви на членовете на Обществения съвет към фонда за лечение на деца. Това е една от четирите промени в правилника на фонда, качени за обществено обсъждане в сайта на ведомството.

Член на съвета може да бъде отстранен от министъра, ако прецени, че трябва да информира обществеността за работата на фонда, без съгласието на останалите.

От името на Обществения съвет трябва да говори избран за говорител, който ще има право да поднася само съгласувана с фонда информация.

Предвижда се също така фондът да договаря цени за медицински изделия без уточнение за реда, в случай че търговете се оспорват. Предложените промени, освен централизираните поръчки, не са били съгласувани с работната група, сформирана за целта.