„Живот в три версии" е най-новият спектакъл в афиша на театъра в Шумен. Режисьорът Маргарита Мачева, сценографът Теодор Киряков, композиторът Пламен Мирчев - Мирона и актьорите разказват три различни варианта на събития, случващи се в една вечер.

Варна

Двойка кани шефа и съпругата му на вечеря. Tе пристигат в уречения час, но... ден по-рано. Планирана вечеря е трябвало да бъде спасителната лодка на залязваща кариера. Това се случва на Хенри и Соня.

Маргарита Мачева, режисьор:
„Провокативното в пиесата „Живот в три версии" е, че една и съща история се разказва по три различни начина, които всъщност не са толкова различни и оттук въпросът за решенията, които човек взима в живота си. Дали те са способни да променят цялото му бъдеще или има някаква съдба, която тегли в една и съща посока.“

В забавното объркване всъщност е самотата на съвременния човек независимо от опитите да я заглуши.

Маргарита Мачева, режисьор:
„Всеки един от четиримата персонажи е изключително самотен сред други и независимо от комбинациите на взаимоотношения, които се получават в трите версии, винаги остава едно усещане за тази самота.“

С този спектакъл шуменският театър има амбицията да се представя на театралните форуми през годината.