Президентът Румен Радев назначи полковник Росен Тодоров да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за охрана. Със свой указ президентът Румен Радев освободи генерал-лейтенант Ангел Антонов от длъжността началник на Националната служба за охрана (НСО). С друг указ държавният глава назначи заместник-началника на Националната служба за охрана полковник Росен Тодоров да изпълнява правомощията на началник на НСО.