Президентът Румен Радев е в Женева, за да участва в 41-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека. Защитата на човешките права не е постижима без траен мир и устойчиво развитие, посочи в изказването си българският държавен глава.

Повече от 7 десетилетия след учредяването на ООН, международното сътрудничество за зачитането на човешките права и свободи остава важна ценност и ключова цел, изтъкна в изказването си президентът Радев. Той е първият български президент, който говори от тази трибуна. Говори на английски - един от 6-те официални езици на ООН.

Румен Радев, президент на Република България: Защитата на човешките права не е постижима без траен мир и устойчиво развитие и обратно. С оглед на тази взаимовръзка, свързаността и сътрудничеството между органите и агенциите в системата на ООН трябва да бъдат допълнително засилени.

Президентът Радев посочи, че правата на детето са основен приоритет за страната ни, има и редица инициативи за приобщаващо образование на деца с увреждания.

България беше избрана за член на Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г. през октомври миналата година. Това е признание за последователната политика на страната ни в тази сфера.

Президентът Радев участва в 41-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

Президентът Радев участва в 41-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

Президентът Румен Радев е в Женева, за да участва в 41-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека. Защитата на човешките права не е постижима без...

България винаги е вярвала, че единственият начин за решавани на международните проблеми е многостранния подход, защото всяко единично действие води до проблеми, отбеляза в разговора си с Върховния комисар по правата на човека Мишел Башле президентът Радев.

А на срещата с генералния директор на службата на ООН в Женева Майкъл Мьолер са коментирали предизвикателствата пред политиката за разоръжаване.

Румен Радев, президент на Република България: ООН не е перфектният инструмент за решаване на кризи в международен план, но няма друг по-добър.

На срещата с генералния директор на Световната търговска организация Роберто Азаведо президентът Радев е изразил подкрепа за работата на организацията, която в момента по думите му е поставена пред критични предизвикателства.

Румен Радев, президент на Република България: Нарушаването на правилата за международната търговия, прекомерните субсидии и протекционизъм и блокирането на апелативния орган на организацията рискуват не само да забавят световния икономически риск, но са и предизвикателство пред установения политически ред.

Румен Радев отбеляза, че България подкрепя концепцията на ЕК за модернизация на Световната търговска организация. Убеден е, че ако не постигне напредък в това отношение, ще има последствия и за българската икономика.