Строеж на мястото на старото кино Сердика в центъра на София разкри източния некропол на антична Сердика. Освен 6 фамилни гробници и още 20 ямни погребения, разкритията свидетелстват за едно вандалско отношение към некропола при строежа на новите сгради от миналия век.

София

Източната част на източния некропол на Сердика. За археолозите няма изненада. Знаят горе-долу очертанията му. Но са смутени от друго. И шестте фамилни гробници, на които попадат, са вандалски разрушени. Но не в античността.

Юлиян Мешеков - р-л на археологическите разкопки: "Намираме ги почти на ниво основи с много малка част запазена във височина, защото са били най-вероятно унищожени при строителство през 50-те, 60-те години, когато са подравнявали терена и всичките са отрязани на едно ниво."

И тук ясно личи - горният свод при изравняването е паднал и върху него е натрупана пръст с боклуци и части от скелети. Иначе в самите гробници археолозите не откриват нищо. Те са датирани 4-6 век, ранно християнски период, когато не са били оставяни гробни дарове. Но няма и останки, което означава, че през вековете са били обект на посегателства. Човешки останки, учените все пак откриват съвсем неочаквано в 23 непокътнати ямни погребения между гробниците.

Юлиян Мешеков - р-л на археологическите разкопки: "Като това погребение, което както виждате е изцяло с от костен материал."
Мария Чернева: Това погребение е до фамилната гробница горе-долу по едно и също време. Как си го обяснявате преди въглеродния анализ?
Юлиян Мешеков: "Точно това не мога да си го обясня, тъй като нямаме никакъв инвентар в тях, абсолютно никакъв нито накит, нито пръстен, нито обица, нито коланна апликация, дори керамика няма на обекта."

Затова кости от тук ще бъде изпратени за въглероден анализ в Австрия. Времето на погребенията може и да хвърли светлина за историята на мястото, което вече е проучено почти докрай. А дали разбитите гробници ще се съхранят или ще бъдат затрупани от новия строеж - предстои да се решава.

Вижте повече за кампанията Пътуване в миналото