Столичният общински съвет прие новата наредба за прием в първи клас. Най-голям шанс да бъдат приети вече ще имат децата, живели в района на училището през последните 3 години. Този принцип се въвежда, след като миналата година имаше много злоупотреби и деца бяха приети в първи клас с фалшиви адреси. Затова и правилата бяха атакувани от Софийския административен съд и Комисията за защита от дискриминация.

София

В наредбата има водещи и допълнителни критерии за прием в първи клас. Според водещите децата са разпределени в четири групи - деца с адрес в прилежащия район на училището, непроменян в последните над 3 години, деца с адрес в прилежащия район, но променян през последните една до три години, деца с адрес, променен през последната една година и деца извън прилежащия на училището район. Най-лесно ще влизат тези от първа група, именно заради уседналостта.

Асен Александров, директор на 51-во СУ: Винаги има две мнения, но мисля,че ще бъде по-спокойно. В много държави това е основният критерий, близко до училището да бъдеш.

Според Столичната община новата наредба поправя грешките на миналогодишната.

Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столичната община: Самата кампания ще ни покаже какви ще са особеностите, но сме убедени, че механизмът, който е разработен, е много, много по-работещ от това, което имахме миналата година.

В наредбата са разписани и допълнителни критерии. Те се прилагат, когато децата, приети по водещ критерий, са повече от местата. Най-много точки, 22, тук се дават за братя или сестри в желаното училище. Точки получават и деца с трайни увреждания, с починали родители, от многодетни и приемни семейства. Деца, завършили подготвителна група в училището или които живеят в граничен на училището район. Ако и след тези критерии броят на децата е по-голям от местата, ще се тегли жребий. Районните администрации ще издават удостоверения за адреса на детето.

Асен Александров, директор на 51-во СУ: Фактически отговорността за достоверността на документите вече пада на тях. Надявам се да няма фалшиви документи тази година.

Приета беше и новата наредба за прием в детските градини. След протести на родители, децата с хронични заболявания и специални потребности също ще кандидатстват в системата за прием, а няма да се записват на място.