Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, внесени от депутатите от ГЕРБ Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова. Гласуваха 171 депутати, от които 110 бяха „за“, 6 - „против“, а 55 се въздържаха. Характерът на измененията е правно-технически и цели прецизиране на текстове и процедури, заяви в пленарна зала Ивелина Василева.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че практиката по прилагане на закона е показала, че има нужда от промени с цел отстраняване на риска от разнопосочен подход в отделни процеси при управлението на средства от европейските фондове. С промените се въвежда унифициран подход, при който правилата, по които се управляват средствата от еврофондовете, да бъдат приложими и към втория компонент от публичния принос - националното съфинансиране.