Започна подаването на документи за прием в общежитията на Югозападния университет. И тази година се очаква да има голям наплив на студенти заради ниския месечен наем. 850 са общо местата за настаняване и в двете общежития на университета.

Благоевград

Последната една година Стоян Дамянов живее в общежитие. Категоричен е, че отново ще подаде документи за прием, защото му харесва начина на живот.

Стоян Дамянов: "Тука животът е по-активен, според мен. Ако съм на квартира, ще съм с приятелите, които познавам, докато тука се запознавам с много нови хора."

Около 90% от чуждестранните студентите в Югозападния университет живеят в общежитие, защото им се полага по право. Останалите трябва да отговарят на редица условия.

Ралица Руменова – студент и член на Комисията за прием на документи за постъпване в общежитие: "Трябва да имат хубав успех, да са положили труд през двете сесии, да са си взели изпитите, за да са спокойни, че ще живеят на общежитие следващата година."

Условията за живот в общежитията са много добри, за последно са ремонтирани през 2009 година. 49 лева на месец е таксата, която заплаща всеки студент.

Мария Сандева – управител на Второ студентско общежитие: "Допълнително им се включват само преразход на ел енергия, защото имат 300 киловата лимит и всяка стая има електромер. Надлимитното си го заплащат."

В молбата си всеки може да посочи конкретно общежитие и стая, в която да бъде настанен.