Тази година са кандидатствали 19903 деца, неприетите на първо класиране са повече от 7000.

Те ще се борят за оставащите 3 500 свободни места на второто класиране на 24 май. В сравнение с миналата година, тази са кандидатствали 2500 деца повече.

За да се справят с недостига на места, от общината напомниха, че тази година в столицата ще се строят рекорден брой детски градини.

Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по “Култура и образование", СО: Вече са в процес на изграждане в реално строителство 7 нови сгради на детски градини. Както досега, наша политика е новите сгради да се приобщават към съществуващи детски градини. Т.е. ние не създаваме нови юридически лица. Ние окрупняваме системата. Така че основното разходване на средства да не е за административен персонал, а за реални грижи за децата.