До края на месеца трябва да завърши консервацията и реставрацията на Античния форум в Пловдив, построен през първи век по времето на император Август. Римска тоалетна отпреди 18 века може да бъде видяна на една от главните улици на Античния форум в центъра на Пловдив.

Пловдив

В Древен Рим тоалетните са се наричали латрини и задължително са били изграждани на важни обществени места. В античния форум на Филипополис такива са открити и при южния, и при западния параден вход. Днес от латрината е запазена само долната част на улея.

Елена Кесякова, археолог- Един зид с много силен наклон към канала на улицата. И това е една обществена тоалетна защото тя е изградена върху улицата т. нар. "дехуманос максимус" в уличната мрежа на града..Всички улици са снабдени и с водопроводи дори имаме и чешми които се изграждат върху самите улици

В момента реставратори консервират последните детайли от западния сектор на форума - така наречените Западни пропилеи. Тук е експонирано кръстовището на двете големи градски улици, обградени от магазини, покрити пасажи и арки, които извеждат да красива колонада. С минимална намеса и само с оригинални материали археолозите са вдигнали три от колоните, други три са с разкрити постаменти. Особено интересен е надписът в чест на тракийския конник Херос.

Елена Кесякова- „който показва че тракийският конник Хероса е защитник на пропилеите, това е мн важно за да видим че тази култура която ние винаги наричаме римска , но тя е дело на местното тракийско население"

Обектът, който нагледно показва развитието на града в продължение на 5 века, ще бъде открит за посещения за празника на Пловдив - 6-ти септември.