Приложен театър ще развива уменията за изразяване на деца с нарушено зрение във Варна. Театралните работилници, които се откриват в Специалното училище за незрящи „Проф. Иван Шишманов", ще правят по-самостоятелни и уверени младежите със зрителни затруднения. Проектът се финансира с европейски средства.

Варна