Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на новата Оперативна програма за развитие на регионите в България. Визията на за новия програмен период 2021-2027 г. беше представена на първото заседание на тематична работна група за нейното разработване, проведено в София. Основен фокус ще бъде териториалното разпределение на инвестициите, според нуждите на съответния район в страната.